Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena 12 kredity pro lékaře.

Středa 31. 1. 2024

9.00–9.10 Slavnostní zahájení
MUDr. Jiří Polívka, CSc., prof. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
9.10–10.40 Demence
odborný garant prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., FEAN

Krev a likvor jako okno do patofyziologie Alzheimerovy nemoci IP

RNDr. Mgr. Kateřina Veverová, Ph.D.

Diagnostická kritéria Alzheimerovy nemoci a PET IP

MUDr. Jiří Cerman, Ph.D.

Neuropsychiatrické symptomy demence – terapeutické přístupy IP

MUDr. Vanda Franková

Novinky v léčbě kognice a soběstačnosti u Alzheimerovy nemoci IP

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
10.40–11.00 Satelitní sympozium společnosti ROCHE s. r. o.

Deset let v léčbě RS: pohled na rizika a přínosy terapie ocrelizumabem

MUDr. Marta Vachová, MUDr. Marek Peterka
11.30–11.45 Křest knih

Křest knihy Z. Ambler, P. Potužník, J. Polívka: Základy neurologie, 8. vydání a vzpomínka na prof. MUDr. Zdeňka Amblera, DrSc.

Křest knihy I. Štětkářové a kol.: Spinální neurologie, 2. rozšířené vydání

11.45–12.10 „Nové autoimunity“ v neurologii
odborná garantka prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, FEAN

Nežádoucí účinky nádorové imunoterapie

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., MHA, FEAN

CIS – chronická zánětlivá senzitivní polyradikulopatie

MUDr. Pavel Potužník, Ph.D.
12.10–13.40 Diagnostické metody up-to-date
odborný garant MUDr. Pavel Kunc, Ph.D.

Elektromyografie

MUDr. Pavel Kunc, Ph.D.

Vyšetření likvoru

MUDr. Klára Bořecká, Ph.D.

Neurosonologie

MUDr. Jiří Neumann, FESO
14.45–16.15 Status epilepticus
odborný garant prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

Konvulzivní status epilepticus a iniciální léčba

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

Nekonvulzivní status epilepticus a léčba

MUDr. David Krýsl, Ph.D.

Refrakterní a superrefrakterní status epilepticus a léčba

MUDr. Hana Vacovská, Ph.D.
16.15–16.45 Satelitní sympozium společnosti Novartis s. r. o.

Jak připravit pacienta s demyelinizačním onemocněním CNS pro vstupní vyšetření v centru?

MUDr. Marek Peterka

Erenumab při úspěšné léčbě migrény může zlepšovat komorbidní depresi

MUDr. Jolana Mračková, Ph.D., MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D.
17.00–17.25 Satelitní sympozium společnosti Janssen-Cilag s. r. o. Roztroušená skleróza. Lze snížit její riziko? Jak ji poznáme?

Možnosti klinické prezentace roztroušené sklerózy

MUDr. Marek Peterka

Rizikové faktory roztroušené sklerózy

MUDr. Marta Vachová
17.25–18.30 Neurologie, zákony a právo
JUDr. Jaroslav Svejkovský
18.30 Závěr odborného programu prvního dne konference

Čtvrtek 1. 2. 2024

9.00–10.30 Autoimunitní nervosvalová onemocnění
odborný garant doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

AIDP, CIDP – nové doporučené postupy

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

Novinky v léčbě myasthenia gravis

MUDr. Jakub Vejskal

Paraneoplastické syndromy IP

MUDr. Pavel Potužník, Ph.D.
11.00–12.30 Varia

Selektivní imunorekonstituční léčba RS – kdy a proč?

MUDr. Marek Peterka

Použití brivaracetamu u pacienta s COVIDem

MUDr. Gisela Rytířová
Přednáška sponzorovaná společností UCB s. r. o.

Koncepty sledování aktivity RS

MUDr. Pavel Potužník, Ph.D.
Přednáška sponzorovaná společností Bristol-Myers Squibb spol. s r. o.

Pokročilé formy terapie Parkinsonovy nemoci

MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

Metodické pokyny v léčbě neuropatické bolesti, tapentadol hydrochlorid a jeho indikace

doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
13.15–14.15 Vzácná onemocnění motoneuronu a diferenciální diagnostika
odborný garant MUDr. Pavel Potužník, Ph.D.

Millsův syndrom

MUDr. Tomáš Bauer, MUDr. Tomáš Božovský, MUDr. Pavel Potužník, Ph.D., MUDr. Jakub Vejskal

Pátrání po pravdě aneb skrytý příběh dětské mozkové obrny

MUDr. Pavel Kunc, Ph.D., MUDr. Pavlína Hemerková

Diagnostické peripetie u nemocného s dysfagií a dysfonií

MUDr. Pavlína Hemerková, MUDr. Olga Hübschová, MUDr. Hana Matulová, MUDr. Pavel Kunc, Ph.D.
14.15–15.30 Soutěžní blok kazuistik
odborní garanti MUDr. Jiří Polívka, CSc., prof. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Konopí jako lék

MUDr. Petra Mištríková

Míšní ischemie u mladé pacientky s otevřeným foramen ovale a primární trombofilií

MUDr. Martin Richnavský

Fraktura massa lateralis křížové kosti v ambulanci neurologa IP

MUDr. Jaroslava Suchá

Neurokognitivní porucha v mladém věku IP

MUDr. Kamila Štibraná

Proměna krásné dívky ve scvrklého starce po skoku pod vlak

MUDr. Ester Ťupová, MUDr. Gisela Rytířová, MUDr. Petr Ševčík, Ph.D.

CVID – běžný variabilní imunodeficit a jeho neurologické komplikace

MUDr. Marta Vachová
15.30 Závěr konference, losování ankety

IP interaktivní přednáška

Změna programu vyhrazena

Startujeme on-line živé vysílání
Živé vysílání v termínu 3. a 4. června od 9:00 hodin sledujte na https://www.vysilame.tv/neubrno2021
menu